23 เมษายน 2557
  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 
5 มีนาคม 2557
  โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2557
 
more>>
 
 
 
 
 
 
   
1 ตุลาคม 2556
  บจ. ผลิตไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก วางศิลาฤกษ์และตอกเสาเข็มเอก โครงการโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4
 
24 กันยายน 2556
  เอ็กโก กรุ๊ป คว้า “แบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าการเติบโตสูงสุด” ในกลุ่มทรัพยากร
 
more>>
 
 
more>>
 
 
 
 

บริการผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี (56-2)
แบบฟอร์ม (56-1)