24 กรกฎาคม 2557
  โครงการเยี่ยมชม "โรงไฟฟ้าโซลาร์ โก" จ.นครปฐม
 
23 เมษายน 2557
  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 
more>>
 
 
 
 
 
 
   
5 กุมภาพันธ์ 2558
  เอ็กโก กรุ๊ป ขยายพอร์ตโซลาร์ฟาร์มในประเทศ ซื้อหุ้นเพิ่ม 33.33% ใน บจ.พัฒนาพลังงานธรรมชาติ
 
30 กันยายน 2557
  เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล Investors’ Choice Award ประจำปี 2557 ได้คะแนนประเมินประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 ต่อเนื่อง 6 ปี
 
more>>
 
 
more>>
 
 
 
 

บริการผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี (56-2)
แบบฟอร์ม (56-1)