21 เมษายน 2558
  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 
24 กรกฎาคม 2557
  โครงการเยี่ยมชม "โรงไฟฟ้าโซลาร์ โก" จ.นครปฐม
 
more>>
 
 
 
ประกาศประกวดราคาขาย
ขนอมหน่วยที่ 1
 
 
 
   
11 มีนาคม 2558
  เอ็กโก กรุ๊ป เติบโตแข็งแกร่ง เผย 5 ปีข้างหน้า มีโรงไฟฟ้าเข้าระบบ 1,500 เมกะวัตต์ พร้อมเดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจไฟฟ้าในต่างประเทศต่อเนื่อง
 
5 กุมภาพันธ์ 2558
  เอ็กโก กรุ๊ป ขยายพอร์ตโซลาร์ฟาร์มในประเทศ ซื้อหุ้นเพิ่ม 33.33% ใน บจ.พัฒนาพลังงานธรรมชาติ
 
more>>
 
 
more>>
 
 
 
 

บริการผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี (56-2)
แบบฟอร์ม (56-1)