21 เมษายน 2558
  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 
24 กรกฎาคม 2557
  โครงการเยี่ยมชม "โรงไฟฟ้าโซลาร์ โก" จ.นครปฐม
 
more>>
 
 
 
 
 
 
   
28 มกราคม 2559
  เอ็กโก กรุ๊ป เผยโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน “ซานบัวนาเวนทูรา” ในฟิลิปปินส์ คว้ารางวัล PFI 2015 สาขา “ดีลด้านพลังงานในเอเชียแปซิฟิกแห่งปี”
 
14 ธันวาคม 2558
  เอ็กโก กรุ๊ป วางศิลาฤกษ์สร้างโรงไฟฟ้า SBPL โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ในฟิลิปปินส์
 
more>>
 
 
more>>
 
 
 
 

บริการผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี (56-2)
แบบฟอร์ม (56-1)