21 เมษายน 2558
  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 
24 กรกฎาคม 2557
  โครงการเยี่ยมชม "โรงไฟฟ้าโซลาร์ โก" จ.นครปฐม
 
more>>
 
 
 
 
 
 
   
21 พฤษภาคม 2558
  เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับอนุมัติสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าในฟิลิปปินส์ ของโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ 455 เมกะวัตต์
 
11 พฤษภาคม 2558
  เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ สนพ. และ สพฐ. มอบรางวัลโรงเรียนดีเด่น เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน
 
more>>
 
 
more>>
 
 
 
 

บริการผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี (56-2)
แบบฟอร์ม (56-1)