21 เมษายน 2558
  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 
24 กรกฎาคม 2557
  โครงการเยี่ยมชม "โรงไฟฟ้าโซลาร์ โก" จ.นครปฐม
 
more>>
 
 
 
 
 
 
   
2 ตุลาคม 2558
  เอ็กโก กรุ๊ป ประสบความสำเร็จ ซื้อหุ้นเคซอน ฟิลิปปินส์ เพิ่มเป็นร้อยละ 100
 
27 กรกฎาคม 2558
  เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่
 
more>>
 
 
more>>
 
 
 
 

บริการผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี (56-2)
แบบฟอร์ม (56-1)